2005

Lietuvos dalyvavimo MEDIA programoje rezultatai 2005 metais:

PARENGIAMIEJI DARBAI
Vaidybiniai:
VšĮ „Kinemos grupė“ – Lisbon Zero Two – 20 000 EUR (69 056 LT)

TV TRANSLIACIJA
Dokumentinis:
Studio 2 – „Ūkių ūkiai“ – 30 000 EUR (103 584 LT);
Vaidybinis:
UAB „ARTeta“ – „42“ – 148 000 EUR (511 015 LT)

MOKYMAI
Lietuvos muzikos ir teatro akademija „Vasaros MEDIA studija“ – 76 000 EUR (262 413 LT)

PLATINIMAS
Atrankinė schema:
UAB „Artdo biuras“ – 9 500 EUR (32 802 LT);
UAB „Acme“ – 5000 EUR (17 264 LT);
UAB „Lietuvos kinas“ – 2 000 EUR (6 906 LT)

Automatinė schema:
UAB „Acme“ – 45 925 EUR (158 569 LT)

STIPENDIJOS
2005 m.– 10 000 EUR (34 528 LT)

Iš viso 2005 m. Lietuvos kino įmonių projektams iš MEDIA programos skirta: 346 425 EUR (1 196 136 LT)