2006

Lietuvos dalyvavimo MEDIA programoje rezultatai 2006 metais:

PARENGIAMIEJI DARBAI
Vaidybiniai:
VšĮ „Uljana Kim ir Ko“ – „Kai apkabinsiu tave“ (angl. k. Back To Your Arms) – 40 000 EUR (138 112 LT);
UAB „ARTeta“ – Fredericco – 20 000 EUR (69 056 LT)

MOKYMAI
Lietuvos muzikos ir teatro akademija „Vasaros MEDIA studija“ – 76 000 EUR (262 413 LT)

PLATINIMAS
Atrankinė schema:
UAB „Artdo biuras“ – 1500 EUR (5180 LT);
UAB „Acme“ – 10 000 EUR (34 528 LT)

STIPENDIJOS
2006 m.– 10 000 EUR (34 528 LT)

Iš viso 2006 m. Lietuvos kino įmonių projektams iš MEDIA programos skirta: 157 500 EUR (543 817 LT)