APIE MUS

„Kūrybiška Europa 2021-2027” yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programa toliau tęsia sėkmingą programos „Kūrybiška Europa 2014-2020 m. veiklą, bei remiasi anksčiau veikusių programų „Kultūra” ir MEDIA gerąja patirtimi, pagal kurias jau beveik 30 metų buvo remiami Europos kultūros ir audiovizualinis sektoriai.

„Kūrybiška Europa“ 2021-2027 m. suteiks 2,2 milijardų eurų paramą, taip stiprindama Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, meninį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Europos profesionalų, audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą ir inovatyvumą, remia europietiško turinio kūrimą, sklaidą ir populiarinimą bei medijų raštingumą. 

ES programą „Kūrybiška Europa“ Lietuvoje koordinuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su Lietuvos kino centru. „Kūrybiškos Europos“ biuras yra tinklo, veikiančio programoje dalyvaujančiose šalyse, narys, jo veiklą iš dalies finansuoja Europos Komisija.

Kūrybiškos Europos biuro KULTŪRA skyrius, įsikūręs Lietuvos kultūros institute, yra atsakingas už paprogramės „Kultūra“ viešinimą ir nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas.

„Kūrybiškos Europos“ biuro MEDIA skyrius, įsikūręs Lietuvos kino centre, konsultuoja Lietuvos audiovizualinės industrijos atstovus ir įmones apie dalyvavimą programoje bei jos remiamose iniciatyvose, skatina tinklaveiką ir bendradarbiavimą su kitų programoje dalyvaujančių šalių industrijomis.