Birželio 30 d. – liepos 16 d. audiovizualinio ir žiniasklaidos sektorių atstovai kviečiami dalyvauti virtualiose informacinėse sesijose, kurių metu bus pristatomi naujojo programos „Kūrybiška Europa 2021-2027 m.“ etapo kvietimai teikti paraiškas. Virtualių susitikimų metu auditorija bus supažindinama su MEDIA ir Tarpsektorinės paprogramių kvietimais, kurie jau yra paskelbti ir atverti Europos Komisijos Funding & Tender Opportunities portale. Sesijas organizuoja programą administruojanti Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) bei „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje MEDIA skyrius.

Birželio 30 d. sesijų maratoną pradės finansavimo schemų „Mugės ir tinklaveika“ (ang. Markets & Networking) ir „Europos medijų talentų įgūdžių skatinimas“ (ang. Fostering European media talents and skills) pristatymas, aktualus organizacijoms ir įmonėms, rengiančioms tarptautinius mokymus audiovizualinio sektoriaus profesionalams ar organizuojančioms industrijai skirtus projektų pristatymų, tinklaveikos renginius ar muges Europoje ir už jos ribų.

Liepos 1 ir 2 dienomis vyks kino ir televizijos prodiuserinėms įmonėms aktualios sesijos – bus pristatomi kino ir televizijos projektų vystymą remiantys kvietimai. Greta gerai industrijos profesionalams pažįstamos „Europos projektų rinkinių vystymo“ (ang. European slate development) schemos, nuo 2021 m. naujoje programoje atsiranda ir „Europos mažųjų rinkinių vystymo“ bei „Europinio bendro vystymo“ (ang. „European Co-Development) finansavimo schemos, todėl išklausyti informacijos naudinga ir ne pirmą kartą MEDIA paramos siekiantiems ar ją gavusiems pareiškėjams. Šalia EACEA organizuojamų bendrų informacinių sesijų anglų kalba, liepos 2 d. 10 val. vyks ir virtualus susitikimas su Lietuvos prodiuseriais, rengiamas MEDIA skyriaus Lietuvoje. Jam būtina išankstinė registracija čia.

Liepos 2 d. sektoriui bus taip pat pristatomas kvietimas, orientuotas į skaitmeninių platformų (VOD) operatorius, skatinantis juos veikti drauge ir burtis į grupes. Schema „VOD tinklai“ (ang. VOD networks) skirstoma parama siekiama stiprinti Europoje veikiančias VOD platformas tam, kad jos sėkmingai galėtų konkuruoti viso pasaulio rinkoje bei populiarinti europietiškus kūrinius žemyno viduje ir už jo ribų.

Liepos 5 d. dedikuota Tarpsektorinei paprogramei, kurioje kviečiami dalyvauti tiek audiovizualinio sektoriaus atstovai, tiek ir platesnio kultūros lauko operatoriai, o nuo šių metų taip pat ir naujienų žiniasklaidos įmonės. Tą dieną bus pristatomi net trys skirtingi kvietimai: projektų, siūlančių inovatyvius sprendimus kultūros ir audiovizualiniam sektoriuje skirti „Inovacijų laboratorijos“ (ang. Innovation lab) ir „Inovatyvių priemonių“ (ang. Innovative tools) kvietimai bei pirmą kartą „Kūrybiškos Europos“ istorijoje į žiniasklaidos atstovus tiesiogiai orientuota „Žurnalistinių partnerysčių“ (ang. Journalism partnerships) finansavimo schema bei kiti planuojami veiksmai remiant naujienų žiniasklaidą. Planus pristatys Europos Komisijos atstovai.

Galiausiai, liepos 15-16 d. virtualiuose susitikimuose laukiami kino festivalių bei organizacijų, dirbančių su auditorijos plėtra ar kino edukacija atstovai. Sesijose bus pristatomas „Europos kino festivalių“ kvietimas, išlaikęs tokias pačias dalyvavimo sąlygas, kaip ir ankstesniais metais bei kelias ankstesnes schemas apjungęs „Auditorijų plėtros ir kino edukacijos“ kvietimas, kuriuo tikimąsi dar stipresnių ir platesnės europinės dimensijos projektų.

Audiovizualinio sektoriaus profesionalai, išklausę informacinių sesijų ir pasiryžę teikti paraiškas ar norintys bendrai pasikonsultuoti dalyvavimo programoje klausimais, kviečiami susisiekti su „Kūrybiškos Europos“ biuru Lietuvoje. MEDIA paprogramės klausimais konsultuoja koordinatorė Austėja Milvydaitė, el. paštu media@kurybiskaeuropa.eu .

EACEA organizuojamos sesijos vyks anglų kalba. Išankstinė registracija nereikalinga. Visa informacija čia.