FINANSAVIMAS

2021-2027 metų MEDIA finansavimo kryptys jau paskelbtos Europos Komisijos Funding & Tender Opportunities portale.

Geriau susipažinti su finansavimo schemomis ir paraiškų teikimo procesu galite peržiūrėję informacinių sesijų įrašus ir parsisiuntę pristatytą medžiagą čia.

 

Informacija lietuvių kalba ruošiama ir bus paskelbta šioje svetainėje artimiausiu metu.

MEDIA programa nuo 1991 m. remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius. Finansavimas skiriamas Europos kūrinių vystymui, populiarinimui ir platinimui, auditorijos plėtros bei edukacijos iniciatyvoms Europoje ir už jos ribų.

„Kūrybiškos Europos” biuro MEDIA skyrius, įsikūręs Lietuvos kino centre, konsultuoja Lietuvos audiovizualinės industrijos atstovus ir įmones apie dalyvavimą programoje bei jos remiamose iniciatyvose, skatina tinklaveiką ir bendradarbiavimą su kitų programoje dalyvaujančių šalių industrijomis.