KITOS FINANSAVIMO GALIMYBĖS

KITOS FINANSAVIMO GALIMYBĖS

Užsienio kultūros rėmimo fondai | Projektų finansavimo programos | Finansavimo galimybės Lietuvoje

 

Užsienio kultūros rėmimo fondai

Europos kultūros fondas (European Cultural Foundation)
Rėmimo kryptys: kultūros darbuotojų ir jaunųjų menininkų mobilumas, bendradarbiavimo tarp kultūros organizacijų projektai
www.culturalfoundation.eu

Šiaurės kultūros fondas (Nordic Culture Fund)
Rėmimo kryptis: tarptautiniai bendradarbiavimo projektai su šiaurės šalimis
www.nordiskkulturfond.org

Anna Lindh fondas (The Anna Lindh Foundation)
Rėmimo kryptis: tarptautiniai Viduržemio jūros regiono šalių kultūros projektai
www.annalindhfoundation.org

Arabų kultūros ir meno fondas (The Arab Fund For Arts & Culture)
Rėmimo kryptis: arabų šalių auditorijai skirti kultūros projektai
http://arabculturefund.org

Belgų fondas (Evens foundation)
Rėmimo kryptys: medijų raštingumas, edukacija, Europos pilietiškumo projektai
www.evensfoundation.be

Portugalų fondas (Calouste Gulbenkian Foundation)
Rėmimo kryptys: jaunųjų menininkų, mokslininkų mobilumas, stipendijos
www.gulbenkian.pt

Nyderlandų vizualiųjų menų, dizaino ir architektūros fondas (Fonds BKVB- The Netherlands Foundation For Visual Arts, Design And Architecture)
Rėmimo kryptys: tarptautiniai Nyderlanduose gyvenančių menininkų projektai, tyrimai, menininkų rezidencijos
www.fondsbkvb.nl

Centrinės Europos iniciatyva (CEI – CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE)
Rėmimo kryptys: mobilumo ir tinklinimo iniciatyvos
www.cei.int

Tarptautinis Višegrado fondas (International Visegrad Fund)
Rėmimo kryptys: Višegrado grupės šalių kultūros, edukacijos projektai
http://visegradfund.org

Roberto Bošo fondas (Robert Bosch Foundation)
Rėmimo kryptys: mokslo, kultūros, visuomenės iniciatyvos, bendradarbiavimo projektai su rytų Europa
www.bosch-stiftung.de

 

Projektų finansavimo programos

Europos ekonominės erdvės (EEE) Ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
(finansavimo programos „Menų įvairovė“, „Kultūros paveldas“)
Rėmimo kryptys: tarptautinės kūrybinė koprodukcija, kultūrinis bendradarbiavimas, kultūros paveldo projektai
www.eeagrants.lt

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa
Rėmimo kryptys: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinis mobilumas ir bendradarbiavimo tinklai, Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, meno rezidencijos, Šiaurės šalių kultūros ir meno projektai
www.kknord.org, www.norden.lt/programos

Europos Sąjungos 2014 – 2020 m. struktūrinė parama
Rėmimo kryptys: kultūros paveldo, kultūros infrastruktūros aktualizavimo investiciniai projektai
http://www.lrkm.lt

 

Finansavimo galimybės Lietuvoje

Lietuvos kultūros taryba
Rėmimo kryptys: kultūros edukacija, kultūra regionuose, kultūros produktų ir paslaugų kūrimas, tarptautiniai ir mobilumo projektai, kultūros tapatumas, kultūros srities bendrieji tyrimai (meno, socialiniai, taikomieji, tarpdisciplininiai)
www.ltkt.lt

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Rėmimo kryptys: spaudos, radijo, televizijos, interneto sklaidos projektai
www.srtfondas.lt

LR Kultūros ministerijos finansuojamos programos
Rėmimo kryptys: bibliotekų plėtra, profesionalaus scenos meno projektų sklaida, istorinės atminties iniciatyvos, kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga
www.lrkm.lt

Lietuvos kino centras
Rėmimo kryptys: kino gamybos, sklaidos projektai
www.lkc.lt

Vertimų skatinimo programa
Rėmimo kryptys: lietuviškų (arba su Lietuva susijusių) tekstų (knygų, leidinių) vertimų į užsienio kalbas projektai
www.booksfromlithuania.lt/lt/vertimu-skatinimo-programa