PARAMOS GAVĖJAMS

PARAMOS GAVĖJAMS

Šio puslapio skiltyse publikuojama aktuali informacija organizacijoms, kurios jau dalyvauja ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės KULTŪRA finansuotuose projektuose.

Ataskaitų formos

Visos ataiskaitų formos yra publikuojamos oficialioje programos svetainėje: http://eacea.ec.europa.eu 

Pasirinkus programos kryptį pagal kurią gavote finansavimą bei metus arba kvietimo numerį, atsivers puslapis su visa ataskaitų teikimui reikalinga informacija.

Logotipai

Kūrybiškos Europos logotipas lietuvių kalba png formatu

Spalvotas pozityvas: eu_flag_crea_eu_lt.png

Juodai baltas pozityvas:  eu_flag_crea_eu_b_w_lt.png

Negatyvas (iš dalies skaidrus): eu_flag_crea_eu_neg_lt.png
 
Negatyvas (skaidrus): eu_flag_crea_eu_neg_white_lt.png
 

Kūrybiškos Europos paprogramės KULTŪRA logotipas lietuvių kalba

Spalvotas pozityvas: eu_flag_crea_eu_culture_lt.png

Juodai baltas pozityvas: eu_flag_crea_eu_culture_b_w_lt.png

Negatyvas (iš dalies skaidrus): eu_flag_crea_eu_culture_neg_lt.png
 
 

Logotipus kitomis kalbomis galite parsisiųsti čia:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/creative-europe-visual-identity-and-logos_en

Programos „Kūrybiška Europa” grafinio dizaino vadovas