Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas. Kvietimas CREA-CULT-2022-COOP.

Bendra šiam kvietimui skirta suma – 68 607 267 EUR.

1 kategorija. Mažesnės apimties bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:

– kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
– kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

2 kategorija. Vidutinės apimties bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:

– kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 4 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent penkiose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
– kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 1 mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

3 kategorija. Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:

– kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 9 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent dešimtyje skirtingų šalių, dalyvaujančių programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.
– kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 2 mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Finansavimas bus teikiamas bendradarbiavimo projektams, prisidedantiems prie vieno iš šių tikslų:

1 tikslas. Tarptautinė kūryba ir jos platinimas: stiprinti tarptautinę Europos kūrinių ir menininkų kūrybą ir jos platinimą;

2 tikslas. Inovacijos: didinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių gebėjimus ugdyti talentus, diegti naujoves, klestėti ir kurti darbo vietas bei augti.

 

Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. gegužės 5 d. 17 val. Briuselio laiku.

Nuoroda į kvietimą ir dokumentus

 

Taip pat kviečiame konsultuotis paraiškų teikimo klausimais su programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadove Dileta Nenėne:

el.paštas: dileta@kurybiskaeuropa.eu

mob. +37064024272