Paskelbtas kvietimas teikti Kūrybinių inovacijų laboratorijos krypties projektų paraiškas. Kvietimas CREA-CROSS-2022-INNOVLAB.

Šiam kvietimui skirta suma – 13 640 000 EUR

Kūrybinių inovacijų laboratorija skatins įvairių kultūros ir kūrybinių sektorių dalyvius kurti ir išbandyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį daugeliui kultūros ir kūrybos sektorių. 

2022 m. kvietime, be pasikartojančių tikslų ir veiklų, bus nagrinėjamos šios temos:

– Žalinimas,

– Inovatyvios švietimo priemonės, skirtos aktualioms visuomenės temoms spręsti.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas paraiškoms, kuriose pateikiamos tinkamos strategijos, užtikrinančios tvaresnę ir labiau aplinką tausojančią pramonę bei lyčių pusiausvyrą, įtrauktį, įvairovę ir reprezentatyvumą.

 

Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. rugsėjo 7 d. 17 val. Briuselio laiku.

Kvietimas ir dokumentai

 

Taip pat kviečiame konsultuotis paraiškų teikimo klausimais su programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadove Dileta Nenėne:

el.paštas: dileta@kurybiskaeuropa.eu

mob. +37064024272