European Bookfairs’ network

Programa: Kūrybiška Europa. Kultūra 2014 – 2020
Kryptis: Bendradarbiavimo projektai
Metai: 2016

Koordinuojanti organizacija: ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, Italija
Pavadinimas: European Bookfairs’ Network (liet. „Europos knygų mugių tinklas”)
Partneriai: Asociatia Editorilor din Romania (Rumunija); Associação Portuguesa De Editores E Livreiros (Portugalija); Ausstellungs- Und Messe – Gmbh Desborsenvereins Des Deutschen Buchhandels (Vokietija); Ediser Srl (Italija); European Writers’ Council (Belgija); Federation Des Editeurs Europeens Fee Asbl, (Belgija); Fiere Internazionali Di Bologna Spa (Italija); Latvian Publishers Association (Latvija)
Partneris iš Lietuvos: Lietuvos leidėjų asociacija
Finansavimas: 1 686 082, 46 eurų
Kofinansavimas: 50 %
Kategorija: 2, didelės apimties

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.aldusnet.eu/about

Apie projektą

European Bookfairs’ Network”(Aldus) – tai Europos knygų mugių tinklas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti tarptautinį Europos literatūros darbų ir knygų profesionalų mobilumą. Tai projektas, siekiantis įtvirtinti tarptautinį knygų mugių bendradarbiavimą. Projekto pirminė užduotis – Europos komercinių B2B knygų mugių (iš kurių dvi yra ALDUS partnerės) ir gausios, visuomenei atvirų knygų mugių, bendruomenės (iš kurių penkios yra ALDUS partnerės) bendradarbiavimo ir gerosios patirties mainų platformos kūrimas. Trys komercinės knygų mugės Bolonijoje, Londone ir Frankfurte yra pagrindinės mugės, kuriose susitinka knygų leidybos, platinimo, spaudos ir IT specialistai. Nacionalinės knygų mugės taip pat yra svarbios kaip kultūros ir literatūros sklaidos bei populiarinimo masiniai renginiai ES šalyse.

Šiuo projektu bus skatinamas profesionalų mobilumas, jungtiniai renginiai ir žinių perdavimas. Leidėjų dialogas yra būtina sąlyga vertimams, t. y. literatūros kūrinių mobilumui, kurio įgyvendinimui bus rengiamos specialios tinklinimo ir mokymosi veiklos. Knygų mugės taip pat yra gebėjimų ugdymo platformos skaitmeninio perėjimo ir auditorijos plėtros srityse. Aldus siekia išbandyti naujus knygų mugių formatus – labiau interaktyvius ir auditoriją įtraukiančius: tiek kviečiant leidėjus tapti auditorijos dalimi, tiek skatinant juos tiesiogiai bendrauti su skaitytojais.

Apie projekto partnerį iš Lietuvos

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) savo veiklą pradėjo dar „sovietiniu“ laikotarpiu 1989 m., o aktyviai veikia nuo 1993 m. LLA steigėjai – tai pirmieji asociacijos nariai. Šiandien Asociacija jungia 39 narius, kuriuos sudaro ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos. LLA yra ne pelno siekianti oranizacija, kurios pagrindiniai uždaviniai: atstovauti ir ginti leidėjų interesus Lietuvoje ir užsienyje; ugdyti kultūringą leidybą, rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu; populiarinti ir skleisti lietuvių literatūrą; organizuoti ir rengti kultūrinius, literatūros, knygos meno, skaitymo skatinimo, pilietinio ugdymo renginius; koordinuoti, organizuoti bei remti leidėjų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse knygų mugėse, kituose tarptautiniuose renginiuose ir kt.