Kultūros politikos tinklas „Culture Action Europe”

Programa: Kūrybiška Europa. Kultūra 2014 – 2020
Kryptis: Europos tinklai
Metai: 2017

Kultūros politikos tinklas „Culture Action Europe” – tai didžiausia ne pelno siekianti skėtinė organizacija, reprezentuojanti kultūros sektorių Europos lygmeniu. Tinklo tikslas – aktyviai prisidėti prie Europos kultūros politikos formavimo, propaguoti kultūros svarbą darniam vystymuisi ir gerovei. Tinklas nėra orientuotas į vieną konkretų kultūros sektorių, bet atstovauja visą kultūros lauką. „Culture Action Europe“ organizuoja konferencijas, mokymus, susitikimus ir kampanijas, skirtas kultūros aktualijoms ir kultūros politikai.
CAE tinklas įkurtas 1992 metais ir šiuo metu vienija 145 kultūros organizacijas iš įvairių Europos valstybių.

Tinklą koordinuojanti organizacija – „Culture Action Europe (CAE)”, Belgija.
Tinklą vienijančių organizacijų sąrašasčia.
Oficialus narys iš Lietuvos – Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija – 2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta asociacija šiandien jungia daugiau nei 60 narių. Tai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, viešosios įstaigos ir kūrybinio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys. Asociacija atstovauja kūrybines industrijas ir jų kūrėjus politikos lauke. Organizacijos tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šio sektoriaus augimui.
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija prie europinio tinklo „Culture Action Europe” prisijungė 2017 metais.

Daugiau informacijos: cultureactioneurope.org