Playing Identities, Performing Heritage

Programa: Kūrybiška Europa. Kultūra 2014 – 2020
Kryptis: Bendradarbiavimo projektai
Metai: 2014

Koordinuojanti organizacija: Universita’ Degli Studi Di Siena, Italija
Pavadinimas: Playing Identities, Performing Heritage (liet. „Vaidyba ir tapatumas. Performatyvumas ir paveldas”)
Partneriai: Institut Del Teatre (Ispanija), The Central School Of Speech And Drama (Jungtinė Karalystė), University Babes Bolyai (Rumunija), University of Kent (Jungtinė Karalystė)
Partneris iš Lietuvos: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Finansavimas: 200 000 eurų
Kofinansavimas: 59,93 %
Kategorija: 1, mažos apimties

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.playingidentities.eu/

Apie projektą

Pagrindinis projekto „Playing Identities, Performing Heritage” siekis – per inovatyvų projektą, aprėpiantį įvairialypę teatro praktiką, sudominti plačiąją visuomenę Europos kultūra ir jos įvairove, kultūros teikiama ne vien menine, bet ir ekonomine bei socialine nauda. Taip pat projektu siekiama paskatinti diskusijas apie Europos šalių kultūrų „kreolizacijos“ tendencijas, ypač išryškėjusias ekonominės ir kultūros globalizacijos kontekste, įvertinti šių „kreolinių“ apraiškų perspektyvas kultūriniu ir socialiniu požiūriu. Eksperimentinių tyrimų objektu pasirinkta teatro sritis, nes būtent teatras dėl tradicijų skirtumų ir kalbų įvairovės labiausiai siejamas su auditorijos ir rinkos fragmentacija.

Šio projekto tyrimo objektas – per „teatro praktiką“ nagrinėti kelias temas ir su jomis susijusias teorines prielaidas:
– teatras ir besiformuojanti naujoji Europos tapatybė;
– nauja teatro kaip nematerialaus paveldo samprata;
– teatro ir jį formuojančio žiūrovo aktyvus abipusis ryšys.

Numatomi rezultatai:
– įgyvendintas eksperimento būdu kuriamų kreolinių spektaklių ciklas, kurio metu testuojamos galimybės dirbti skirtingų teatrinių patirčių ir skirtingų teatro tradicijų kūrėjams;
– pritaikyta crowdsourcing strategija ir įvertinta jos pridėtinė vertė teatrinio proceso metu gimusiam rezultatui;
– panaudotas corwsourcing – kultūros vartotojo kūrybiškumas kaip priemonė tolimesniam kūrybiniam procesui plėtoti;
– paskatintos diskusijos ir naujas žinios apie performatyvių menų vaidmenį identiteto sampratai, teatro įtaką visuomenės socialinei, politinei, kultūrinei plėtrai;
– papildyta teatro paveldo samprata performatyvaus paveldo sąvoka, kuri labiau siejama su kolektyvine atmintimi;
– sustiprintas šiuolaikinio teatro socialinis vaidmuo.

Apie projekto partnerį iš Lietuvos

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) – aukštojo universitetinio mokymo ir mokslo įstaiga, rengianti muzikus (solo atlikėjus ir improvizatorius, orkestrantus, akompanuotojus, kurie siekia meistriškai įvaldyti klavišinius, styginius, pučiamuosius ar mušamuosius instrumentus, diriguoti chorinės ir orkestrinės muzikos kūrinius), aktorius, režisierius (sceninės muzikos, teatro, kino, televizijos), garso operatorius, menotyrininkus (mokslininkus): muzikologus (muzikos teorijos ir istorijos, etninės muzikos, muzikos estetikos, muzikos filosofijos ir kitų muzikos mokslo krypčių specialistus), teatrologus, kino mokslo specialistus bei šių sričių pedagogus, lektorius, kritikus, publicistus, vadybininkus. Pagrindinė šios mokymo įstaigos misisja – užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui.