Strategies To A European Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From Lesser Used Languages

Programa: Kūrybiška Europa. Kultūra 2014 – 2020
Kryptis: Bendradarbiavimo projektai
Metai: 2016

Koordinuojanti organizacija: Associació d’Editors del País Valencià, Ispanija
Pavadinimas: PUBCOOP (Strategies To A European Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From Lesser Used Languages) (liet. „Europos rašytinės kultūros išsaugojimo strategijos naudojant leidėjų bendradarbiavimą mažiau naudojamomis kalbomis”)
Partneriai: Asociatia Editorilor din Romania (Rumunija)
Partneris iš Lietuvos: Lietuvos leidėjų asociacija
Finansavimas: 177 169 eurų
Kofinansavimas: 60 %
Trukmė: 2016 – 2018
Kategorija: 1, mažos apimties

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.aldusnet.eu/

Apie projektą

PUBCOOP (Strategies To A European Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From Lesser Used Languages) partnerystė yra bendradarbiavimo projektas tarp Valencijos leidėjų asociacijos (AEPV) Ispanijoje, Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) bei Rumunijos leidėjų asociacijos (AER).

Leidėjų asociacijos atstovauja šalių smulkius leidėjus ir mažas bei vidutines leidyklas, kurios leidžia mažiau naudojamų kalbų šalių literatūrą katalonų, lietuvių ir rumunų kalbomis. Mažiau naudojamų kalbų šalių literatūra yra ypač svarbi daugiakultūriui Europos literatūros paveldui ir literatūros sklaidai, tačiau dėl tokių kalbų leidėjai susiduria su nacionalinės literatūros populiarinimo ir autorių teisių platinimo problemomis. Galimybės pristatyti, investuoti ir parduoti autorių teises, taip pat konkuruoti su populiarių kalbų stambiaisiais leidėjais ir platintojais Europos rinkoje, yra menkos. Siekiant sumažinti leidėjų riziką ir sudaryti sąlygas lygiaverčiai literatūros sklaidai, svarbu skatinti leidėjų bendradarbiavimą ir asociacijų partnerystę naudojant naujas literatūros sklaidos galimybes internete.

PUBCOOP projekto tikslas yra didinti smulkių leidėjų Europoje galimybes veikti tarptautinėje rinkoje, skatinti bendradarbiavimą su leidėjais iš kitų Europos valstybių bei stiprinti leidėjų kompetencijas per leidyklų ir leidėjų asociacijų bendradarbiavimą.

Trys pagrindiniai šio projekto uždaviniai:
1. suformuoti leidėjų tinklą ir parengti literatūros sklaidos ir populiarinimo renginių kalendorių šalyse partnerėse taip sudarant sąlygas kontaktų mainams ir bendradarbiavimui.
2. Sukurti internetinę svetainę 2.0 ir autorių teisių pardavimo platformą literatūros vertimams bei literatūros populiarinimui, knygų pristatymui ir tarptautinio leidėjų portfelių kūrimui.
3. Sukurti bendradarbiavimo ir mainų strategiją tarp leidėjų asociacijų ir suteikti koordinuotą paramą leidėjams. Organizuoti Kongresą projekto rezultatų pristatymui.

Projekto rezultatai turės tiesioginį poveikį maždaug 150-čiai leidyklų, kurias atstovauja minėtos asociacijos, taip pat potencialų poveikį apie 1200-ams mažų ir nepriklausomų leidėjų Europoje.

Apie projekto partnerį iš Lietuvos

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) savo veiklą pradėjo dar „sovietiniu“ laikotarpiu 1989 m., o aktyviai veikia nuo 1993 m. LLA steigėjai – tai pirmieji asociacijos nariai. Šiandien Asociacija jungia 39 narius, kuriuos sudaro ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos. LLA yra ne pelno siekianti oranizacija, kurios pagrindiniai uždaviniai: atstovauti ir ginti leidėjų interesus Lietuvoje ir užsienyje; ugdyti kultūringą leidybą, rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu; populiarinti ir skleisti lietuvių literatūrą; organizuoti ir rengti kultūrinius, literatūros, knygos meno, skaitymo skatinimo, pilietinio ugdymo renginius; koordinuoti, organizuoti bei remti leidėjų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse knygų mugėse, kituose tarptautiniuose renginiuose ir kt.