Versopolis (E-merging creativity)

Programa: Kūrybiška Europa. Kultūra 2014 – 2020
Kryptis: Europos platformos
Metai: 2014

Koordinuojanti organizacija: Beletrina, Academic Press, Slovėnija https://beletrina.si/ 
Projekto pavadinimas Versopolis (E-merging creativity) (liet. „Kylantis kūrybiškumas“)
Meno sritis – literatūra, poezija.

Platformos nariai: ARS Poetica O.Z. (Slovakija), Circolo dei ViaggiatorI nel tempo (Italija), Föreningen Littfest (Švedija), Instytut Kultury Miejskiej (City Culture Institute) (Lenkija), Ledbury Poetry Festival (Didžioji Britanija), Nacionalna ustanova Struski veceri na poezijata – Struga (Makedonija), Poëziecentrum VZW (Belgija), Studentsko kulturno umjetničko društvo “Ivan Goran Kovačić” (Vengrija)
Partneris iš Lietuvos – Poetinis Druskininkų Ruduo
Finansavimas: 366 197 eurai
Kofinansavimas: 80 %
Projekto svetainė http://www.versopolis.com/
Facebook paskyra https://www.facebook.com/versopolis

Apie projektą

Projekto „Kylantis kūrybiškumas“ partnerėmis taps dešimt kultūros įstaigų, daugiausia festivaliai, iš visos Europos. Projekto tikslas – ugdyti kylančius talentus, skatinti jų tarptautinį judumą ir populiarinti jų kūrybą. Pagrindinė projekto idėja – sukurti erdvę kylantiems Europos rašytojams, kurie būtų pristatomi specialiai šiam projektui sukurtoje interneto svetainėje ir kviečiami į festivalius ar kitus projekto partnerių organizuojamus renginius; taip pat supažindinami su projekto partnerių šalių leidėjais. Vykdydami informacinę veiklą ir taikydami prekės ženklo strategiją, projekto partneriai turėtų svariai prisidėti prie programoje „Kūrybiška Europa“ numatytų tikslų įgyvendinimo ir suburti platesnį besidominčiųjų literatūra ratą. Projekto trukmė – 3 metai.

Projekto įgyvendinimas
– Atrinkti rašytojai turėtų atitikti projekto pareiškėjo suformuluotą „kylančio talento“ apibrėžimą.
– Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais kiekvienas partneris turėtų pasiūlyti po 5 kylančius rašytojus, o antraisiais ir trečiaisiais metais – po 3 papildomus autorius. Atrinkti rašytojai turėtų būti arba iš partnerio šalies, arba iš kitos ES programoje „Kūrybiška Europa“ dalyvaujančios šalies.
– Internetinėje svetainėje būtų pristatomos atrinktų rašytojų (50 autorių pirmaisiais projekto metais ir po 30 autorių antraisiais ir trečiaisiais projekto metais) biografijos, bibliografijos ir kūrybos ištraukos originalo ir anglų kalbomis.
– Kiekvienas projekto partneris kasmet savo nuožiūra privalėtų pasirinkti ir pasikviesti į savo šalį po 5 dalyvaujančius projekte rašytojus ir organizuoti renginius, taip pat susitikimus su tos šalies leidėjais, padėsiančius populiarinti rašytojo kūrybą projekto partnerio šalyje.
– Kiekvienas projekto partneris išleis po brošiūrą su kiekvieno projekte dalyvaujančio rašytojo biografija ir kūrybos aprašymu.

Apie partnerį iš Lietuvos

Poetinis Druskininkų ruduo – tai tarptautinis metinis literatūros festivalis, pirmoje spalio mėnesio pusėje rengiamas Druskininkuose ir Vilniuje. 1990 metais jį pradėjo rengti Lietuvių P.E.N. centras, o 2001 metais visą vadybą perėmė visuomeninė organizacija „Poetinis Druskininkų ruduo”. Centras „Dainava” ir Lietuvių P.E.N. centras taip pat prisideda. Laikui bėgant renginys tapo populiarus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, jį pamėgo literatai ir publika.