Europos kultūros paveldo metai

2018

Kodėl Europos kultūros paveldo metai?

2018-ieji Europos kultūros paveldo metais oficialiai paskelbti 2017 m. gruodžio 7 d. Milane, Italijoje, vykusiame Europos kultūros forume. Kultūros paveldas formuoja mūsų kasdienį gyvenimą. Paveldą nuolat matome Europos miestuose ir miesteliuose, gamtovaizdžiuose ir archeologinėse vietovėse. Jis yra susijęs ne tik su literatūra, daile ir meno kūriniais, bet ir su amatais, kurių išmokstame iš savo senolių, pasakomis, kurias sekame savo vaikams, maistu, kuriuo mėgaujamės, ir filmais, kuriuos žiūrime ir kuriuose atpažįstame save.

Kultūros paveldas vienija Europą bendra istorija ir vertybėmis. Taip pat jame atsispindi mūsų kultūros tradicijų gausa ir įvairovė. Turime suvokti mums visiems bendro kultūros paveldo reikšmę, jį puoselėti ir branginti. Tačiau kultūros paveldas nėra vien praeities palikimas. Jis taip pat padeda mums skintis kelią į priekį ir kurti savo ateitį.

2018 m. visoje Europoje numatoma ypač daug iniciatyvų ir renginių, kuriais siekiama, kad žmonės iš arčiau susipažintų su savo kultūros paveldu ir labiau juo domėtųsi, taip pat paskatinti dalytis turtingu Europos paveldu, jį vertinti ir stiprinti jausmą, kad priklausome bendrai Europos erdvei.

Kultūros paveldas suartina žmones ir padeda stiprinti bendruomenes. Miestuose ir regionuose jis spartina ekonomikos augimą ir kuria darbo vietas, taip pat yra itin svarbus Europai bendraujant su visu pasauliu. Paveldas suteikia Europai daug galimybių, tačiau privaloma jas geriau išnaudoti, ir šie metai gali padėti mums tai padaryti.

Šių metų renginiais daugiausia dėmesio bus skiriama vaikams ir jaunimui, nes jie saugos mūsų paveldą ateities kartoms. Akcentuojama ugdomoji kultūros paveldo reikšmė, taip pat jo reikšmė tvariai ekonominei ir socialinei raidai. Per šių metų renginius taip pat bus pasakojama apie tai, kaip pažangiai saugoti, valdyti ir pakartotinai panaudoti Europos paveldą.

Kas vyko 2018 ir po to? 

2018 metais visoje Europoje bus surengta tūkstančiai renginių ir švenčių.
ES valstybėse narėse, savivaldybėse ir regionuose įgyvendinamus projektus ir iniciatyvas papildo ES finansuojami tarptautiniai projektai. 2018 m. kultūros paveldo projektai finansuojami pasitelkiant „Erasmus+“, „Europe for Citizens“, „Horizon 2020“ ir kitas ES programas. Taip pat įgyvendinant programą „Kūrybiška Europa“, pagal kurią finansuojama iki 25 tarptautinių projektų, paskelbtas specialus paveldo projektams skirtas konkursas.
Šių metų tema taip pat bus aiškiai perteikiama toliau aprašytuose ES lygmeniu rengiamuose kultūros paveldo renginiuose.

★★ Europos paveldo dienos – pagrindinis Europos renginys, organizuojamas kiekvienų metų rudenį. Kasmet vyksta daugiau kaip 70 000 renginių, į kuriuos susirenka daugiau kaip 30 mln. žmonių.
★★29 vietovėms suteiktas Europos paveldo ženklas; šios vietovės tapo pavyzdžiu kuriant šiandienos Europą, puoselėjančiu ir simbolizuojančiu Europos vertybes ir istoriją.
★★Siekiant atkreipti dėmesį į Europos kultūros turtingumą, kasmet skelbiamos dvi Europos kultūros sostinės. 2018 m. šios sostinės bus Valeta (Malta) ir Leuvardenas (Nyderlandai).
★★ES kultūros paveldo apdovanojimas ir (arba) apdovanojimas „Europa Nostra“ kasmet teikiami už geriausią veiklą, susijusią su paveldo išsaugojimu, valdymu, moksliniais tyrimais, ugdymu ir komunikacija.

Ko tikėtis po 2018 m.?

Siekdama, kad mūsų pastangos nebūtų užmirštos ir pasibaigus 2018 m., Komisija, bendradarbiaudama su Europos Taryba, UNESCO ir kitais partneriais, vykdys ilgalaikius projektus pagal 10 teminių sričių (10 Europos iniciatyvų). Šie projektai bus susiję su renginiais mokyklose, moksliniais tyrimais, padedančiais rasti novatoriškų sprendimų, kaip pakartotinai panaudoti paveldui priskirtus pastatus arba kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. Šių projektų tikslas – padėti iš tiesų pakeisti mūsų mėgavimosi paveldu, jo saugojimo ir puoselėjimo įpročius, taip užtikrinant, kad Europos metai duotų piliečiams ilgalaikės naudos.
10 Europos iniciatyvų atspindi keturis principus, nusakančius, kokios vertybės puoselėjamos Europos kultūros paveldu: bendradarbiavimo, tvarumo, apsaugos ir inovacijų.

#EYHC Lietuvoje

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Europos kultūros paveldo metų šūkis – „Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“.

Patvirtintas Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planas. Šiuo metu vyksta didelės apimties projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pasirengimo darbai, pradėta rengti Kauno modernizmo architektūros nominacinė byla, siekiant šią vertybę įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 2018 m. švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Siekiant integruoti suinteresuotų institucijų ir organizacijų veiklas ir susijusius resursus, veiksmų plane Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skiriamos veiklos siejamos su veiklomis, skatinančiomis modernėjančios Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skiriant modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai.

Veiklų kalendorius

2018 m. vasario 23 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks diskusija-forumas „Europos kultūros paveldas: išsaugoti, aktualizuoti ir perduoti ateities kartoms“, skirtas Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) paskelbimui Lietuvoje.

2018 m. rugsėjo 12-14 d. Kaune vyks tarptautinė mokslinė konferencija, skirta nacionaliniams modernizmams ir modernizmo įvairovei, Kauno modernizmo išskirtinei visuotinei vertei ir jo ateičiai (kuruoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija).

2018 m. rugsėjo 12 d. Kaune vyks tarptautinis forumas „Modernizmo architektūros maršrutas Europoje: iššūkiai ir galimybės“ (forumas organizuojamas, kaip konferenciją lydintis renginys. Kuruoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos) . Forumas skirtas suburti modernizmo judėjimą reprezentuojančių Europos miestų tinklą bei aptarti modernizmo architektūros potencialą šiuolaikiniame miestų identiteto kūrime bei turizmo sektoriuje. Perspektyva – Modernizmo architektūros maršrutas Europoje, potencialus pretendentas tapti Europos Tarybos Kultūros keliu.

2018 m. kultūros paveldas ir jo Europos dimensija taps tradicinių kasmetinių renginių – Muziejų nakties, Kultūros nakties Vilniuje, Lietuvos muziejų kelio tema.

Rengiami specialūs turistiniai architektūriniai maršrutai, ekskursijų ciklai, susiję su modernėjančios Lietuvos ženklais. Numatoma organizuoti tarptautinę paveldosaugos studentų vasaros stovyklą Kauno modernizmo architektūros pažinimui bei parengti archyvų parodą, skirtą I-ojo Pasaulinio karo pabaigai, papildomai pateikiant ir platesnį istorinį kontekstą, kuriame kūrėsi modernios Europos valstybės.

Miestų ir regionų kultūros organizacijos ir savivaldybės skatinamos aktyviai įsijungti į Europos kultūros paveldo metus, atkreipiant dėmesį į vietos kultūros paveldą, organizuojant kultūros paveldo pažinimo ekskursijas, viešųjų paskaitų ciklus, kitas kultūros paveldo viešinimo ir pažinimo veiklas.

Idėjinės gairės

Europos kultūros paveldo metai (2018 m.) Lietuvoje paskatins integralų valstybingumo atkūrimo šimtmetį mininčios valstybės ir Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skiriant modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai – tuometinės Europos veržlumo ir optimizmo liudininkei. Europos kultūros paveldo metais naujasis valstybės istorijos raidos etapas bus aptariamas kaip neatsiejama žemyno įvykių ir procesų dalis, kai universalios idėjos tapo impulsu kurti naują vietos dvasią. Modernizmo architektūra Lietuvai buvo kokybinis šuolis, su kuriuo siejama laikmečio architektūra ir vietos tapatybė.

Europos kultūros paveldo metai (2018 m.) Lietuvoje paskatins atpažinti ir įvertinti ne tik išskirtinės estetinės ar politinės vertės modernizmo architektūrinius paminklus, bet ir kasdienybės pastatus. Mokyklos, paštai, poliklinikos ir ligoninės, tūkstančiai gyvenamųjų namų – visi šie objektai Kaune ir visoje Lietuvoje įvairiausiais rakursais atskleidžia tą pačią istoriją – Nepriklausomybės kūrimą. Kultūros paveldas – tai ne tik svarbūs paminklai, pastatai ar interjerai, bet ir istorinės žinios, šiandien kuriamų reikšmių, emocijų bei čia ir dabar gyvenančių žmonių lūkesčių ateičiai visuma. Todėl įžvelgti gilesnę prasmę erdvėse, kurios yra šalia mūsų – vienas svarbiausių Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) tikslų.

Europos kultūros paveldo metai (2018 m.) Lietuvoje paskatins kultūra grindžiamą holistinį požiūrį į tai, kaip kolektyviai kuriamos gyvenamosios vietos ir koks lieka palikimas. Gyvenamoji aplinka, šiuolaikinis ar kultūros paveldo objektas, viešosios erdvės, infrastruktūra ir kraštovaizdis – tai integruota visuma, kurios kokybė priklauso ne tik nuo funkcinių, techninių ir ekonominių reikalavimų, bet ir nuo šioje aplinkoje gyvenančių ir veikiančių žmonių, jų socialinių ir dvasinių poreikių. Kokybiška gyvenamoji aplinka skatina susitapatinti su savo gyvenamąja vieta, sudaro sąlygas gyvybingoms bendruomenėms, įtraukios ir darnios visuomenės raidai.

Informaciją apie Lietuvoje planuojamus renginius rasite Kultūros ministerijos svetainėje.