Europos tinklai

Europos tinklai

Europos tinklai – tai organizacijų, atstovaujančių kultūros ir kūrybos sektoriams, struktūrinės grupės, kurių tikslai yra didinti sektorių gebėjimą vykdyti veiklą tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu ir prisitaikyti prie permainų, skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat stiprinti šių sektorių konkurencingumą, skatinant inovacijas.

Paramos Europos tinklams tikslas – didesnis struktūros stiprinimo poveikis kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams, todėl parama, siekiant išlaikyti sektorių pusiausvyrą, bus skiriama nedideliam skaičiui tinklų. Palankiai būtų vertinama didesnė jau egzistuojančių tinklų sąveika, kad būtų sustiprinta jų organizacinė ir finansinė struktūra ir išvengta veiklos dubliavimo.

Kultūros politika, vadyba, edukacija

AMATEO – European Network for Active Participation in Cultural Activities
Europos aktyvaus dalyvavimo kultūros veikloje tinklas

AMATEO – tai 2008 metais įkurtas Europos kultūros organizacijų tinklas, kurio tikslas yra skatinti efektyvų ir aktyvų dalyvavimą kultūros ir meno veikloje. Tinklo organizacijų veiklos sritys – muzika, teatras, kinas, video menas, megėjų menas ir amatai, bendruomeniniai menai, socialinės-kultūrinės veiklos. Tinklas vienija 23 nacionaliniu ar regioniniu mastu veikiančias kultūros organizacijas iš 12-os Europos šalių.
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: www.amateo.org

 

Culture Action Europe
Kultūros politikos tinklas

Culture Action Europe (CAE) – tai didžiausia ne pelno siekianti skėtinė organizacija, reprezentuojanti kultūros sektorių Europos lygmeniu. Tinklo tikslas – aktyviai prisidėti prie Europos kultūros politikos formavimo, propaguoti kultūros svarbą darniam vystymuisi ir gerovei. Tinklas nėra orientuotas į vieną konkretų kultūros sektorių, bet atstovauja visą kultūros lauką. CAE tinklas įkurtas 1992 metais ir šiuo metu vienija 145 kultūros organizacijas iš įvairių Europos valstybių.
Oficialus narys iš Lietuvos – Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.
Daugiau informacijos: http://cultureactioneurope.org/

 

ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres
Europos kultūros vadybos mokymo centrų tinklas

ENCATC – tai 1992 metais Varšuvoje (Lenkija) įkurtas tinklas, kuris kol kas vienintelis Europoje vienija tokį didelį skaičių aukštojo mokslo institucijų ir edukacijos kultūros politikos ir vadybos srityse organizacijų. Tinklas vienija 141 organizaciją iš 40-ies pasaulio šalių.
Oficialūs nariai iš Lietuvos – Lietuvos kultūros institutasLietuvos muzikos ir teatro akademijaVilniaus dailės akademijaVilniaus kolegija.
Daugiau informacijos ir išsamus narių sąrašas: https://www.encatc.org

 

EUNIC – EU National Institutes For Culture
ES nacionalinių kultūros institutų tinklas

EUNIC – tai 2006 metais Belgijoje įkurtas Europos Sąjungos nacionalinių kultūros institutų tinklas, kurio tikslas yra suburti įvairius Europos kultūros institutus ir centrus skleidžiant Europą formuojančias kalbas ir kultūras, su visais jų skirtumais ir turtingumu. Tinklas vienija 36 narius iš 28-ių ES valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „EUNIC Global”, Belgija.
Oficialus narys iš Lietuvos – Lietuvos kultūros institutas.
Daugiau informacijos: https://www.eunicglobal.eu

 

ENCC – European Network of Cultural Centres
Europos kultūros centrų tinklas

ENCC – 1994 metais Belgijoje įkurtas tarptautinis menų ir kultūros centrų tinklas, kurio tikslas suvienyti nacionaliniu mastu Europoje veikiančias kultūros organizacijas.Tinklas vienija 3000 kultūros centrus iš 15-os valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „European Network of Cultural Centres”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos – Lietuvos kultūros centrų asociacija.
Daugiau informacijoshttps://encc.eu/

Festivaliai

EFA – European Festivals Association
Europos festivalių asociacija

EFA – tai 1952 metais Ženevoje (Šveicarija) įkurta tarptautinius festivalius, nacionalines festivalių institucijas vienijanti asociacija. Per daugiau nei 50 veiklos metų ši asociacija tapo dinamišku organizacijų tinklu, kuriame dalyvauja muzikos, šokio, teatro ir tarpdisciplininio meno festivalių, nacionalinių festivalių asociacijų ir kultūros organizacijų. Tinklas vienija per 100 skirtingų festivalių iš 40-ies pasaulio šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „European Festivals Association (EFA)”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos – Vilniaus festivalis.
Daugiau informacijoswww.efa-aef.eu

Jaunųjų Europos menininkų programa

Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes

„Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes” – tai 1992 metais Prancūzijoje įkurtas tinklas, kurio pagalba rengiamos užsienio menininkų rezidencijos.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Les Pépinières européennes pour jeunes artistes”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: www.pepinieres.eu

Kultūros centrų tinklas

TEH – Trans Europe Halles 

„Trans Europe Halles” (TEH) – tai 1983 metais įkurtas kultūros centrų tinklas, inicijuotas piliečių ir menininkų. TEH laikomas vienu seniausių ir įtakingiausių Europos kultūros organizacijų tinklu, kurį subūrė kelios Europos organizacijos, pradėjusios buvusiose industrinėse erdvėse kurti daugiafunkcinius centrus ir suformavusios Europoje naują postindustrinę kryptį. TEH siekia sudaryti sąlygas nepriklausomiems, jauniems, pradedantiems ar norintiems išsiveržti iš esamos kultūros infrastruktūros menininkams kurti ir parodyti savo darbus. Šiuo metu tinklą vienija 67 nepriklausomi kultūros centrai, įsikūrusę buvusiuose pramoniniuose arba kariniuose statiniuose.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Trans Europe Halles”, Švedija
Oficialus narys iš Lietuvos – Menų spaustuvė.
Daugiau informacijos: http://teh.net

Muziejai

NEMO – Network of European Museum Organisations

Europos muziejinių organizacijų tinklas

NEMO – 1991 metais įkurtas nepriklausomas tinklas, vienijantis Europos muziejų asociacijas ir muziejines institucijas, reprezentuojančias Europos muziejų bendruomenę. Tinklas vienija daugiau nei 100 organizacijų iš 30-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Deutscher Museumsbund e.V.”, Vokietija
Oficialus narys iš Lietuvos – Lietuvos muziejų asociacija.
Daugiau informacijos: www.ne-mo.org

Muzika

EJN – Europe Jazz Network
Europos džiazo tinklas

„EJN – Europe Jazz Network” – tai 1987 metais įkurta organizacija, kuri vienija Europos džiazo prodiuserius bei renginius, kurie orientuojasi į naujajį džiazą ir improvizacinę muziką. Europos džiazo tinklo tikslas – inicijuoti bei plėtoti kūrybinį dialogą tarp savo narių, tarptautinę partnerystę tarp įvairių muzikantų ir prodiuserių. Be to, atskiri tinklo nariai nuolat bendradarbiauja su savųjų šalių ir bendraeuropinėmis kultūrinėmis bei politinėmis institucijomis. Tinklas vienija 118 organizacijų iš 35-ių šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „EJN – Europe Jazz Network”, Prancūzija

 

European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC)
Europos chorų asociacija

„Europa Cantat” – didžiausia Europos chorų organizacija, skirta edukacijai ir patirties keitimuisi tarp skirtingo amžiaus dainininkų.Tinklas vienija daugiau nei 50 organizacijų iš 29-ių valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „European Choral Association – Europa Cantat”, Vokietija
Oficialus narys iš Lietuvos – Lietuvos chorų sąjunga.
Daugiau informacijos: http://www.europeanchoralassociation.org/

 

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)
Europos kompozitorių ir dainų autorių aljansas

ECSA – tai 2007 metais įkurtas Europos kompozitorių ir dainų autorių asociacijų aljansas, kurio tikslas užtikrinti veiksmingą muzikos kūrėjų teisių apsaugą aukščiausiu lygmeniu. Šį aljansą sudaro daugiau nei 50 tūkst. trijų pagrindinių muzikos žanrų (populiariosios muzikos, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos, audiovizualinės muzikos) kompozitoriai ir dainų autoriai. Tinklą vienija 54 organizacijas iš 26-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „ECSA – European Composer & Songwriter Alliance”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: http://composeralliance.org/

 

European Music Council
Europos muzikos taryba

European Music Council – tai 1972 metais įkurta regioninė tarptautinės muzikos tarybos (angl. „International Music Council (IMC)”) grupė, kuriai priklauso Europos šalių nacionalinės muzikos tarybos ir įvairios muzikos industriją atstovaujančios organizacijos. Taryba aktyviai veikia muzikos politikoje, gina lygias teises ir galimybes muzikos industrijoje bei vienodą muzikos prieinamumą vietiniu, nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Tinklą vienija 74 orgnanizacijos iš 30-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „European Music Council”, Vokietija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: www.emc-imc.org

 

Live (DMA)
Gyvos muzikos tinklas

Live (DMA) – tai 2002 metais įkurtas nacionalinių ir regioninių gyvos muzikos asociacijų tinklas, reprezentuojantis daugiau nei 2500 muzikos erdvių ir festivalių.
Šio tinklo pagrindinis tiklas – populiarinti ir remti gyvos muzikos sektorių bei naujų talentų atsiradimą. Tinklas vienija 17 organizacijų iš 13 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Live (DMA)”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos – Menų fabrikas Loftas.
Daugiau informacijos: http://www.live-dma.eu/

 

Réseau Européen de Musique Ancienne
Europos senosios muzikos tinklas

Réseau Européen de Musique Ancienne – tai vienintelis Europos senosios muzikos tinklas, įkurtas 2000 metais Prancūzijoje, kurio tikslas populiarinti senąją muziką ir Europos kulūros paveldą bei skatinti senosios muzikos integraciją edukacinėse programose. Tinklą vienija 75 organizacijos iš 20-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Réseau Européen de Musique Ancienne”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos – senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“.
Daugiau informacijoshttp://www.rema-eemn.net/

 

Secretariat de Jeunesses Musicales International (JMI)
Jaunimo muzikos tinklas

Secretariat de Jeunesses Musicales International – tai didžiausia Europoje jaunimo muzikos nevyriausybinė organizacija, įkurta 1945 metais Belgijoje. Pagrindinė šio tinklo misija – sudaryti sąlygas jaunimo lavimui per muziką, o 4 prioritetinės kryptys šios – jauna auditorija, jauni muzikantai, jaunimo teisės, jaunimo orkestrai ir ansambliai. Tinklą sudaro 53 organizacijos iš 45 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „JM International (JMI)”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: https://jmi.net/

Cirkas

Circostrada Network – European Hub for Circus and Outdoor Arts

Europos cirko ir gatvės menų tinklas
Circostrada Network – tai 2003 metais įkurta tinklinimo platforma, skirta šiuolaikinio cirko ir gatvės menų populiarinimui Europos lygmeniu, taip pat šių menų srities profesinių žinių apsikeitimui. Tinklą sudaro 84 organizacijos iš 25 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Artcena”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: http://www.circostrada.org/

Teatras

Convention Theatrale Europeenne
Europos viešųjų teatrų tinklas

Convention Theatrale Europeenne – 1988 metais įkurtas Europos viešųjų teatrų tinklas, kurio tikslas – populiarinti šiuolaikinį dramos teatrą, remti menininkų mobilumą ir įgyvendinti tarptautinius meno mainus. Įgyvendinant inovatyvius teatro projektus „Convention Theatrale Europeenne” siekia sustiprinti teatro poziciją tarptautiniame teatro lauke, parodyti, koks reikšmingas teatras, formuojant Europos viešąją erdvę. Tinklą sudaro 40 organizacijų iš 23 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „Convention Theatrale Europeenne”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: https://www.europeantheatre.eu/ 

 

IETM – Informal European Theatre Meeting
Neformalus Europos teatrų susitikimas

IETM – Informal European Theatre Meeting – tai 1981 metais Italijoje įkurtas tarptautinis scenos menų tinklas, vienijantis festivalius, privačias kompanijas, teatrus, tyrimų centrus, prodiuserius, universtitetus bei institucijas. Šio tinklo istorija prasidėjo nuo nedidelės grupės europiečių prodiuserių poreikio periodiškai matytis, o dabar jo veikloje dalyvauja įtakingiausi šios sferos veikėjai iš visų žemynų. Tinklą vienija daugiau nei 500 narių iš daugiau nei 50 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „IETM”, Belgija
Oficialūs nariai iš Lietuvos – Menų spaustuvėVilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“Užupio dramos teatras.
Daugiau informacijos: www.ietm.org

 

IMZ – International Music + Media Centre
Scenos ir audiovizualinių menų tinklas

IMZ – International Music + Media Centre – tai 1961 metais įkurtas tarptautinis verslo tinklas, skirtas scenos menų populiarinimui audiovizualinių menų pagalba. Tai profesionali skėtinė organizacija ir tinklinimo platforma, kurios tikslas suburti audiovizualinės ir scenos menų industrijų profesionalus.Tinklą vienija 150 organizacijų iš 26 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „IMZ – International Music + Media Centre”, Austrija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijoswww.imz.at

 

New European Theatre Action
Naujoji Europos teatro akcija

„New European Theatre Action” – tai 2005 metais Slovėnijoje įkurtas tinklas, kurio tikslas – populiarinti kultūrinį bendradarbiavimą Europos šalyse, apsikeičiant scenos menų pasirodymais, menininkais, techniniu personalu, inicijuoti koprodukcijas, prisijungti prie scenos menų viešinimo projektų. Tinklą vienija 69 teatrai iš 20-ies valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „New European Theatre Action”, Slovėnija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos rasite čia. 

 

Union des Théâtres de l’Europe
Europos teatrų sąjunga

Union des Théâtres de l’Europe– tai 1990 metais Prancūzijoje įkurtas Europos teatrų aljansas, kurio tikslas – stiprinti Europos viešų teatrų poziciją ir vertę tarptautiniu mastu. Tinklą vienija 43 nariai iš 17-os valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „UTE – Union des Théâtres de l’Europe”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijoshttp://www.union-theatres-europe.eu

Šokis

European Dancehouse Network – Europos šokio tinklas

European Dancehouse Network – 2009 metais Ispanijoje įkurtas tinklas, kurio misija yra bendradarbiauti užtikrinant tvarią šokio industrijos ateitį bei parodyti įvairių šokio bendruomenių svarbą. Tinklas vienija 36 organizacijas iš 22 Europos valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija – „European Dancehouse Network”, Ispanija
Oficialus narys iš Lietuvos – nėra.
Daugiau informacijos: Europena Dancehouse Network